Informatii la zi


  Raport trimestrul I 2024
  Report for the first quarter of 2024
  S1040_S1041_1223_v1.0.2_17042024OK
  Raport curent conf.legii 24 din 2017 si Reg.ASF nr.5 din 2018 - Desfasurare AGOA_Ro
  Raport anual 2023
  Cuurent report conf.L24 din 2017 si Reg.ASF nr.5 din 2018 - Desfasurare AGOA_En
  Annual report 2023
  Raport de remunerare _2023
  PROIECT - Hotarare AGOA  din 18.04.2024
  Imputernicire speciala AGOA din 18.04.2024
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 18.04.2024
  Buletin de vot  AGOA din 18.04.2024
  COMELF-SA-Special POA OGMS of 18.04.2024_En
  Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 18.04.2024_En
  24_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 18.04.2024_En
  A12_01_Raport de  audit_Comelf_2023_Semnat
  Declaratia in conformitate cu prev.art.30 din Legea Contabilitatii 
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 2023 COMELF SA_31.12.2023
  Propunere de repartizare a profitului net pe  2023
  Raport CA_2023
  A12_01_Raport de audit_Comelf_2023_Engleza_Semnat
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 2023 COMELF SA 31.12. 2023_En
  Report CA_2023_En
  Raport curent conf_Reg_ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_Ro
  Raport curent conf_Reg_ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_En
  Situatii financiare preliminare 2023
  Preliminary financial statements 2023
  Raport  audit  art 108 Legea 24-2017 ASF
  Report certificare ASF SEM II 2023-COMELF_En
  Raport curent - PARTI AFILIATE an 2024
  Raport curent - PARTI AFILIATE YE2024_En
  Raport curent - PARTI AFILIATE sem II 2023_realizat
  Comelf-SA_Raport curent - PARTI AFILIATE sem II 2023_realizat_En
  Raport Notificare Tranzactii 2021
  Notification of transactions
  Calendarul financiar la data de 08.01.2024
  BSE_Financial Information as of 08-01_En
  Raport curent conf_Reg_ASF - Desfasurare AGOA
  Current Report according ASF Regulation - OGMS_En
  COMELF SA BVC 2024
  COMELF SA BVC 2024_En
  Raport trimestrul 3 2023
  Q 3 report 2023
  Lista propunere membrii CA 
  PROPUNERE Hotarare AGOA 
  Propunere PROGRAM INV 2024_
  23_COMELF_SA_Vote_form_OGMS_12_12_2023_En_
  Buletin de vot  AGOA din 12.12.2023
  23_COMELF_SA_Vote_by_mail_OGMS_12_12_2023_En
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 12.12.2023
  23_COMELF_SA_Special_POA_ OGMS of 12_12_2023_En_
  Imputernicire speciala AGOA din 12.12.2023
  Comunicat privind plata dividendelor aferente semestrului I a anului 2023
  Notice regarding payment of dividends for sem I 2023_En
  Raport curent conf_legii 24 din 2017 si Reg_ASF nr.5 din 2018 - Desfasurare AGOA_Ro
  Current Rreort conf_legii 24 din 2017 si Reg_ASF nr.5 din 2018 - Desf_AGOA_En
  Raport curent - PARTI AFILIATE S II 2023
  Current report curent - PARTI AFILIATE H 2 2023_En
  Calendarul financiar modificat 2023
  BSE_Financial Information as of 2023
  Raport curent conf_Reg_ASF 5 din 2018 - Convocare  AGOA
  Current Report acc ASF Regulation  - OGMS Summons_En
  Buletin de vot  AGOA din 26.10.2023
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 26.10.2023
  Imputernicire speciala AGOA din 26.10.2023
  PROIECT - Hotarare AGOA  din 26.10.2023.doc
  23_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 26.10.2023_En
  Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 26.10.2023_En
  COMELF-SA-Special POA OGMS of 26.10.2023_En
  A12_01_Raport de audit_CMF_2023_En
  Declaratia in conformitate cu prev.art.30 din Legea Contabilitatii 
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 30 IUNIE 2023 COMELF SA_final
  Propunere de repartizare a profitului net interimar la 30.06.2023
  Raport  S I 2023_CMF_INTERIMAR_final
  Raport audit COMELF 30.06.2023-semnat
  NOTES-SITUATION  FINANCIAl 30 JUNE 2023 COMELF SA_final_En
  Report  H I 2023_CMF_INTERIMAR_final_En
  Raport curent conf_Reg_ ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_Ro
  Current report  conf_Reg ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_En
  S1045_0623_02082023OK
  Situatii financiare S1 2023
  Financial Statements H1 2023
  Anunt incadrare SC COMELF SA
  Raport curent - PARTI AFILIATE trim I 2023
  Raport curent - PARTI AFILIATE S I 2023
  Raport certificare_S 1_2023-08-03
  Raport certificare trim 1_2023-08-03
  Current report curent - PARTI AFILIATE H I 2023_En
  Current report - PARTI AFILIATE Q I 2023_En
  Report certificare ASF Q I 2023-COMELF-EN
  Report certificare ASF Q I 2023-COMELF-EN
  Declaratie nefinanciara_2022
  Non-financial statement_2022
  Raport trimestrul I 2023
  Report for the first quarter of 2023
  Raport privind plata dividendelor aferente anului 2022
  Report regarding dividends payment for FY2022_En
  Raport anual  2022
  Annual report  31.12.2022
  Raport curent-Hotarari
  Current report conf_L 24 din 2017 si Reg_ASF nr 5 din 2018 - Desfasurare AGOA_En semnat
  Raport curent Conf_ prev_Legii 24 din 2017 si Reg_ ASF  5 din 2018 
  Current reaport Conf_ prev_Legii 24 din 2017 si Reg_ASF  5 din 2018_ En
  Comelf Raportul auditorului
  Comelf Raportul auditorului engleza
  2021_2022_BVC 2023
  BVC 2023_BVC EN
  RAPORT CA _2022_En 
  NOTES-SITUATION FINANCIAL 2022 COMELF SA_En
  Calendarul financiar modificat 2023
  BSE_Financial Information as of 2023
  PROGRAM INVESTITII 2023
  Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administra?ie pentru exerci?iul încheiat la 31 decembrie 2022
  Propunere de repartizare a profitului net pe anul 2022
  RAPORT CA 30.12.2022
  NOTE-SITUATII FINANCIARE IFRS LA 31.12.2022
  Declaratie scanata
  PROIECT - Hotarare AGOA  din 10.04.2023
  Imputernicire speciala AGOA din 10.04.2023
  Buletin de vot  AGOA din 10.04.2023
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 10.04.2023
  COMELF-SA-Special POA OGMS of 10.04.2023_En
  20_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 10.04.2023_En
  Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 10.04.2023_En
  Raport curent con_Reg_ ASF nr.5 din 2018 - comunicare data publicare in MO convocare AGOA_Ro
  Curent  Report  According to ASF Regulation  5 to 2018 - comunicare data publicare in MO convocare  AGOA_En
  Raport curent conf_Reg_ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_Ro
  Report curent conf_Reg_ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_En
  Preliminary financial statements 2022
  Situatii financiare preliminare 2022
  Raport Reg.5.2018 ASF_COMELF 2023
  Report certificare ASF SEM I si SEM.2 2022 - COMELF_En
  Raport curent - PARTI AFILIATE 2022
  Current Report - PARTI AFILIATE 2022_En
  Raport curent conf art.74_legea 24 din 2017
  Current report conf_art.74_legea 24 din 2017
  Raport curent tranzactii
  Current report transactions
  Raport curent tranzactii
  Current  report transactions
  Calendarul financiar an 2023
  BSE_Financial Information as of 2023_En
  Raport trimestrul 3 2022
  Q 3 report 2022
  anunt incadrare SC COMELF SA
  Situatii financiare S1 2022
  S1045_0622_04082022OK
  Financial Statements H1 2022
  Raport curent conf_Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA_En
  Raport curent conf_Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA
  Raport curent conf_Reg_ASF - Desfasurare AGEA
  Current Report - Desfasurare EGMS_En
  Non-Financial Statement 2021
  Declaratie nefinanciara 2021
  Notice regarding payment of dividents for FY2021
  Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2021
  22_Comelf-SA_Vote Form EGMS - 28-07_En
  22_COMELF-SA_EGMS-28-07_Vote by mail_Form_En- buletin de vot
  22_COMELF-SA_EGMS-28-07_Special POA_En- imputernicire speciala
  PROIECT - Hotarare AGEA  din 28.07.2022
  Imputernicire speciala AGEA din 28.07.2022
  Buletin de vot prin corespondenta  AGEA din 28.07.2022
  Buletin de vot  AGEA din 28.07.2022
  22_COMELF-SA-Special POA OGMS of 28.07.2022_En
  22_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 28.07.2022_En
  22_Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 28.07.2022_En
  PROIECT - Hotarare AGOA  din 28.07.2022
  Material AGOA propunere administrator
  Imputernicire speciala AGOA din 28.07.2022
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 28.07.2022
  Buletin de vot  AGOA din 28.07.2022
  Raport curent conform Reg_ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_Ro
  Current Report acc  According to ASF Reg_no 5  2018 - OGMS Summons_En
  Raport curent conform Regulamentului ASF nr 5 din 2018 - Convocare  AGEA
  Current Report acc  According to ASF Regulation no 5  2018 - EGMS Summons_En
  Raport curent conf_Reg_ ASF nr.5 din 2018 - numire administrator provizoriu
  Report curent conf_Reg_ ASF nr.5 din 2018 - numire administrator provizoriu_En
  SUPLIMENT RAPORT AUDIT 2021-COMELF
  Raport trimestrul I 2022
  Q 1 report 31.03.2022
  BILANT-S1040_DECEMBRIE 2021
  Annual Report 31.12.2021
  Current report according to ASF Regulation - OGM
  Raport anual 31.12.2021
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA
  Raport anual de remunerare pentru exercitiul financiar 2021
  PROIECT - Hotarare AGOA  din 27.04.2022
  Report of the auditor 2021
  Rap audit 2021
  Proiect BVC 2022_En
  Report  CA_En
  Proiect Investitii 2022
  Raport  CA
  Proiect BVC 2022
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 2021 COMELF SA _
  Notes-Financial  Statements 2021 COMELF SA _En
  Imputernicire speciala AGOA din 27.04.2022
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 27.04.2022
  Buletin de vot  AGOA din 27.04.2022
  20_COMELF-SA-Special POA OGMS of 27.04.2022_En
  20_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 27.04.2022_En
  20_Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 27.04.2022_En
  Report current conf_Reg_ ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_En
  Raport curent conform Reg_ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA
  Calendarul financiar 2022 - modificat
  BSE_Financial Information as of 2022 _adjusted
  Situatii financiare preliminare 2021
  Preliminary financial statements 2021
  Creating History Award 2021
  Raport trimestrul 3 2021
  Q 3 report 2021
  S1045_0621_26072021
  Report of the administrators _H1 2021_CMF
  Raportul administratorului_S1 2021_CMF
  NOTES-SITUATION FINANCIARE 30 IUNIE 2021_En
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 30 IUNIE 2021
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA
  Current report conf_Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA_En
  Notice regarding payment of dividends for FY2020
  Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2020
  Politica de remunerare COMELF S.A. Bistrita
  Imputernicire speciala AGOA din 29.07.2021
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 29.07.2021
  Buletin de vot  AGOA din 29.07.2021
  20_COMELF-SA-Special POA OGMS of 29.07.2021_En
  20_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 29.07.2021_En
  20_Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 29.07.2021_En
  Report curent conf_Regulamentului ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_En
  Raport curent conf_Reg ASF nr.5 din 2018 - Convocare  AGOA_Ro
  Raport trimestrul I  2021
  Q 1 report 31.03.2021
  STRUCTURA VOTURILOR LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA COMELF S.A. DIN DATA DE 15.04.2021
  S1040_1220_12022021cu semnatura
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA
  Raport CA 31_12_2020_En
  Raport anual CA 2020
  Current report according to ASF Regulation - OGM
  21_COMELF Raport de audit  2020_En
  2_BVC 2021 ENG
  COMELF Raport de audit 2020
  Proiect BVC 2021
  FINANCIAL STATEMENTS IFRS 2020 En
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 2020
  Program de investitii 2021
  Imputernicire speciala AGOA din 15.04.2021
  Hotarare AGOA - PROIECT
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 15.04.2021
  Buletin de vot  AGOA din 15.04.2021
  20_COMELF-SA-Special POA OGMS of 15.04.2021_En
  20_Comelf-SA_Vote Form OGMS of 15.04.2021_En
  20_Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 15.04.2021_En
  Current Report  conf_Regulamentului ASF - Convocare  AGOA
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Convocare  AGOA
  Calendarul financiar 2021_modificat
  BSE_Financial Information an 2021_adjusted
  Notification of transactions
  Notificare tranzactii
  Preliminary  Financial Statements 2020
  Situatii Financiare Preliminare 2020
  Calendarul financiar  2021
  BSE_Financial Information an 2021
  Q 3 report 30.09.2020
  Financial Data Availab Notice  3 rd Quarter_ 2020_En
  Raport trimestrul III   30.09.2020
  Raport privind disp_datelor fin_ pe trim III. 2020
  S1045_0620_06082020ok
  Review audit report  H1 2020
  Report regarding availability of financial data for H1 2020
  Report of the adminisytators_H1 2020
  Raportul administratorului_S1 2020
  Raport privind disponibilitatea datelor financiare pe S1  2020
  Raport revizuire audit S1 2020
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 30 IUNIE 2020
  NOTES-FINANCIAL SITUATION 30 IUNIE 2020_En
  Raport trimestrial la 31.03.2020
  Raport privind disp_datelor fin_ pe trim I. 2020
  Q 1 report  31.03.2020
  Financial Data Availab Notice  I rd Quarter_ 2020_En
  BILANT_S1040_1219_25022020ok
  Report on the availability of Financial Statements for 2019
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Desfasurare AGOA
  Raport anual 2019
  Raport  privind disponibilitatea sit fin pe 2019
  Current report according to ASF Regulation - OGM
  Annual Report 2019
  Informare Director General 1.04.2020
  20_COMELF Raport de audit 2019 (1)_En
  Program de investitii 2020
  BVC 2020
  COMELF Raport de audit 2019 (1)
  RAPORT CA  2019
  Raport CA  2019_EN
  Buletin de vot  AGOA din 14.04.2020
  Comelf-SA_Vote Form OGMS of 14.04.2020_En
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 14.04.2020
  Comelf-SA_Vote by Mail OGMS of 14.04.2020_En
  Imputernicire speciala AGOA din 14.04.2020
  COMELF-SA-Special POA OGMS of 14.04.2020_En
  NOTES-FINANCIAL STATEMENTS 2019 COMELF SA_En
  NOTE-SITUATII FINANCIARE 2019 COMELF SA
  Comunicat_ASF_120320
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Convocare  AGOA
  Current Report acc ASF Regulation - OGMS Summons
  Stuatie Financiara Preliminare 2019
  Preliminary Financial Statements 2019
  Q 3 2019 Report Completionhttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1048.pdf
  NOTES_FINANCIAL-SITUATION_30_SEPT 2019http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1047.pdf
  NOTE_SITUATII FINANCIARE 30 SEPT 2019http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1046.pdf
  Completare Raport trim 3 2019http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1045.pdf
  Raport trimestrul III 2019_Regulament ASF 5_2018http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1044.pdf
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Desfasurare AGOAhttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1043.pdf
  Raport curent conform Regulamentului ASF - Desfasurare AGEAhttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1042.pdf
  Current Report according to ASF Regulation - EGMShttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1041.pdf
  Current Report according ASF Regulation - OGMShttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1040.pdf
  Situatii financiare trim III 2019http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1039.pdf
  Raport privind disp_datelor fin_ pe trim 3  2019http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1037.pdf
  III rd Quarter Report_ASF 5_2018_Rules_Enhttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1036.pdf
  Financial situation Q 3 2019http://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1035.pdf
  Financial Data Availab Notice  3 rd Quarter_ 2019_Enhttp://www.comelf.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1034.pdf
  Imputernicire speciala AGOA din 14.11.2019.pdf
  Imputernicire speciala AGEA din 14.11.2019.pdf
  Buletin de vot prin corespondenta  AGEA din 14.11.2019.pdf
  Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 14.11.2019.pdf
  19_COMELF-SA_EGMS-14-11_Vote by mail_Form_En- buletin de vot.pdf
  19_COMELF-SA_EGMS-14-11_Special POA_En- imputernicire speciala
  19_COMELF_SA_Vote_by_mail_OGMS_11_14_2019_En
  14_COMELF_SA_Special_POA_ OGMS of 11_14_2019_En
  Report preliminary data2019
  Raport BVB date preliminare2019
  Raport curent conf_Reg_CNVM - Convocare  AGOA 
  Current Report acc CNVM Regulation - OGMS Summons
  Raport curent conform Regulamentului CNVM - Convocare  AGOA
  Raport curent conform Regulamentului CNVM - Convocare  AGEA
  Current Report acc CNVM Regulation - OGMS Summons
  Current Report acc  CNVM Regulation - EGMS Summons
SITUATII FINANCIARE 30 iunie 2019.pdf
S1045_0619_10072019_08.08_2019OK.pdf
Review audit report June 30.2019.pdf
Report regarding availability of financial data for sem.I. 2019.pdf
Report of the directors _H1 2019.pdf
Raport de revizuire   la 30.06.2019.pdf
Raport  administratorilor _sem1 2019.pdf
Rap_privind disp_datelor financiare pe sem.I. 2019.pdf
Financial Statements an 30 Junie 2019.pdf
Notice  regarding dividends payment for FY2018_En.pdf
Comunicat_ privind plata dividendelor aferente anului 2018 .pdf
S1040_568656_31.12.2018 ok.pdf
Situatii financiare trim 1 2019.pdf
Raport privind disp_datelor fin_ pe trim I. 2019.pdf
Financial situation  Q  I 2019.pdf
Financial Data Availab Notice  I rd Quarter_ 2019_En.pdf
Current report according to CNVM Regulation - OGM.pdf
Raport curent conform Regulamentului CNVM - Desfasurare AGOA.pdf
Situatii financiare 31.12.2018 -semnate.pdf
Raport CA final_31.12_final.pdf
Raport audit Comelf 2018 - Româna semnat.pdf
Raport audit Comelf 2018 - Engleza semnat.pdf
Declaratie situatii financiare
19_COMELF-SA_BD final Report_31_12_17_03_2019_En
19_COMELF-SA_21_03_2019_FINANCIAL STATEMENTS 2018)_v6__En_final.pdf
18_COMELF_SA_Vote_by_mail_OGMS_04_18_2019_En.pdf
Buletin de vot  prin corespondenta AGOA din 18.04.2019.pdf
Imputernicire speciala AGOA din 18.04.2019.pdf
18_COMELF_SA_Special_POA_ OGMS of 04_18_2019_En_.pdf
Convocare AGOA 18.04.2019.pdf
19_COMELF-SA_Current Report acc CNVM Regulation -OGMS Summons_En.pdf
19_COMELF-SA_OGMS-Summons-18-04-2019En.pdf
Raport curent conform Regulamentului CNVM - Convocare  AGOA.pdf
Convocare AGOA 18.04.2019.pdf
Situatii financiare preliminare 2018
Preliminary Financial Statements 2018
Calendarul financiar an 2019.pdf
Financial Information  2019.pdf
Raport curent conf_Regulamentului ASF - Desf_ AGEA.pdf
Current Report accrding to ASF Regulation -EGMS Summary.pdf
Anexa 13 la Regulamentul ASF nr.5
Annex 13 to Regulation ASF nr5_En
Financial Data Availab Notice 3rd Quarter_ 2018_En
FINANCIAL SITUATION_la 30.09.2018
III rd Quarter Report 2018_En
Raport  trimestrul III 2018
Raport privind disp_datelor fin_ pe trim.III. 2018
Situatii_financiare_la 30.09.2018
Hotarare AGEA-PROIECT
COMELF-SA_Decision Proposal EGMS
Buletin de vot prin corespondenta  AGEA din 21.11.2018
COMELF-SA_Vote by Mail EGMS on 21.11.2018
Imputernicire speciala AGEA din 21.11.2018
COMELF-SA_ISpecial POA EGMS on 21.11.2018
Raport curent conform Regulamentului CNVM - Convocare  AGEA
COMELF-SA_Current Report accrding to CNVM Regulation -EGMS Convener
BILANT S1045_06_18_568656
Financial Statements at 30 iunie 2018_En
Raport administrator
Raport privind disponibilitatea datelor financiare pe sem.I. 2018
Raport revizuire 30.06.2018 COMELF
Raport revizuire 30.06.2018 COMELF_EN
Report of the directors  and June  2018
Report regarding availability of financial data for sem.I. 2018
Situatii financiare
Comunicat privind disp_datelor fin_trim I 2018
Statement regarding availability of financial data _Q1_2018
Raport trimestrul I la 31.03.2018
Report Q1 la 31.03.2018
Raport curent conf_Reg_CNVM - Desfasurare AGOA
C U R R E N T   R E P O R T - OGAS held on April 19, 2018
Hotarare AGOA
DECISION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF COMELF SA SHAREHOLDERS
Raport privind disponibilitatea sit fin pe 2017
Report availability of financial statements for 2017
Raport anual 2017
Annual report 2017
BILANT_S1040_COMELF_2017
Proiect BVC 2018
Declaratie in conformitate cu prev. art.30 din legea 82 din 1991
Propunere de repartizare a profitului net pe  anul 2017
Buletin de vot prin corespondenta AGOA din 19.04.2018
Imputernicire speciala AGOA din 19.04.2018
COMELF_SA_Vote_by_mail_OGMS_04_19_2018
COMELF_SA_Special_POA_ OGMS of 04_19_2018
Raport curent conf_ Reg_CNVM - Convocare  AGOA
Current report according to the NSC Regulation 
Calendarul financiar an 2018
Financial calendar  2018
Raport privind disponibilitatea sit fin preliminare pe 2017
Situatii financiare preliminare 2017
Preliminary Financial Statements 2017 available
Preliminary Financial Results 2017
Current_Report_according to_CNVM Regulation - EGMS Proceedings
Raport curent conform Regulamentului CNVM - Desfasurare AGEA
COMELF-SA_EGMS-04-01_18_Special POA_En- Special_POA
Imputernicire speciala AGEA din 04.01.2018
COMELF-SA_EGMS-04-01_18_Vote by mail_Form
Buletin de vot prin corespondenta  AGEA din 04_01_18
COMELF-SA_EGMS_Decision Proposal-04-01_18
Hotarare AGEA-PROIECT
Raport curent - Convocare AGEA engleza semnat
Convocator semnat engleza
Raport curent - Convocare AGEA romana semnat
Convocator semnat
Financial results Q3 2017
Rezultate financiare trim 3 2017
Appointment of new General Manager Report
Raport curent
Conditii Generale de Cumparare COMELF
Situatii financiare  30 iunie 2017
Report_Administrators_COMELF
Report revizuire 30 iune 2017_eng
Raport revizuire 30.06.2017_Comelf_ro
Raport CA  30 iunie 2017
Raport  semestru 1 2017
HQ1_2017-Current report
Financial statements as of 30 of June 2017
Bilant S1045 06 17 568656
COMELF_SA_Information Letter regarding payment of dividends for FY 2016
COMELF-SA_Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2016
COMELF_SA_Report regarding avail_financial data Q1 I 12.05
Profit or loss_la 31.03.2017
Cont de profit si pierdere _la 31.03.2017
CNVM Report_Ist_Quarter_2017
Raport  conf CNVM trimestrul I 2017
FINANCIAL SITUATION_la 31.03.2017
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE _la 31.03.2017
COMELF-SA_BILANT_COMELF DEC_2016
COMELF_SA_Financial Statements availability for 2016
Raport privind disponibilitatea sit fin pe 2016
COMELF_SA_OGMS - Decision
Hotarare AGOA
COMELF_SA_Current Report ac CNVM Rules - OGMS
Raport curent conform Regulamentului CNVM - Desfasurare AGOA
Raport audit COMELF 2016 -  Engleza
Raport audit COMELF 2016 -  Romana
NOTES - Financial statements on 31 december 2016
NOTE- SITUATII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016
Annual raport of the Board
Raportul anual al C.A.
Regulament intern COMELF
Anexa 13 la Regulamentul ASF nr.5
Annex 13 to Regulation ASF nr5_En
Financial Data Availab Notice 3rd Quarter_ 2018_En
FINANCIAL SITUATION_la 30.09.2018
III rd Quarter Report 2018_En
Raport  trimestrul III 2018
Raport privind disp_datelor fin_ pe trim.III. 2018
Situatii_financiare_la 30.09.2018