COMELF SA a finalizat cu succes implementarea proiectului “Măsuri de eficienţă energetică prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA“,  proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 
Proiectul  Măsuri de eficiență energetică prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA”- COD SMIS 2014+: 160703, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 -2020 

COMELF SA a finalizat cu succes implementarea proiectului “O investitie într-un viitor mai inteligent si mai eficient“, proiect co-finantat în cadrul programului „Program pentru energie în România


Proiect susținut din fonduri acordate prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021 în cadrul programului „Program pentru energie în România - Apel 3:Capacitate crescuta pentru furnizarea energiei regenerabile - Alte surse de energie regenerabila (SRE)”,
Arie de interes „Energie regenerabila”1