Măsuri de eficiență energetică prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA

Măsuri de eficiență energetică prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA

APLICATIE DE SMART METERING CONSUMURI UTILITATI


Comunicat de presa

Data: 30.06.2023

Proiectul Măsuri de eficiență energetică prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA”- COD SMIS 2014+: 160703, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 -2020 (Contract de finantare nr.2005/08.03.2023)  este implementat de către  COMELF SA și are o valoare totală de 1.110.499,22 lei din care 845.016,39 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (718.263,93 fonduri FEDR + 126.752,46 fonduri din bugetul national).  Proiectul prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.   

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a societății COMELF SA prin realizarea de măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri precum înlocuire corpuri de iluminat.
Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014- 2020), axa prioritara 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, și anume asigurarea de eficiență energetică la nivelul clădirilor și reducerea consumului de energie.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea eficienței energetice a societății COMELF SA prin realizarea de măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri, astfel: înlocuire corpuri iluminat cu vapori de mercur sau halogenuri metalice cu corpuri de iluminat cu LED
2. Reducerea consumului de energie electrică ulterior implementării proiectului cu 65.35% față de anul de referință la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementării proiectului de investiții cu 65.35% în comparație cu anul de referință, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică.

Rezultate aşteptate
1. Măsuri de eficientizare a consumului energetic la clădiri realizate, prin înlocuire corpuri iluminat cu vapori de mercur sau halogenuri metalice cu corpuri de iluminat cu LED
2. Consum de energie electrică redus în perioada de implementare a proiectului cu 65.35% față de situația inițială (2021) la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică
3. Rezultat de emisii de gaze cu efect de sera diminuat cu 65.35% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică
Localizarea proiectului - în Municipiul Bistriţa, Str. Industriei, Nr. 4. Jud. Bistriţa-Năsăud, pe o durată de  10 luni, respectiv între data de 08.03.2023 şi data de 31.12.2023
 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020”.
 
Date de contact:
Nume persoană contact: Bucur Ionela
Funcţie: Manager de proiect
Tel. 0756090852 Fax: 0263238092,  E-mail: bucur.ionela@comelf.ro